Odzyskiwanie odszkodowań za szkody po pożarowe i popowodziowe

Specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru jesteśmy w stanie wyegzekwować należne świadczenie. Nasza firma poprzez doświadczenie, współpracę z inżynierami pożarnictwa oraz kosztorysantami budowlanymi jesteśmy w stanie ustalić rzeczywistą przyczynę pożaru oraz prawidłowo wyliczyć kwotę należnego odszkodowania.
Klient jedynie powinien przedstawić wszelkie wydane w sprawie decyzje i kosztorysy.

//www.efo-odszkodowania.pl/wp-content/uploads/2016/07/flood-fire-545-x-363.jpg

Najczęstszą przyczyną wadliwych decyzji ubezpieczycieli jest:

  • błędna wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU),
  • błędna opinia dotycząca przyczyny powstania pożaru,
  • błędna interpretacja przepisów przeciwpożarowych,
  • błędna ocena związku przyczynowo-skutkowego powstania szkody,

Jasne zasady wynagradzania

Pobieramy jedynie prowizję od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek wcześniejszych opłat. Nasi Klienci mają zatem pewność, że proces odszkodowawczy przeprowadzamy sumiennie z maksymalnym zaangażowaniem.