Odzyskiwanie odszkodowań za szkody turystyczne i lotnicze

Rozbieżność, jak i niezgodność oferty turystycznej ze stanem faktycznym z pewnością wpływ niekorzystnie na jakość wycieczki, dlatego nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania od organizatora wycieczki za nie wykonywanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

odzyskiwanie odszkodowań za szkody turystyczne i lotnicze

Odszkodowania za szkody turystyczne

 • odszkodowanie za zniszczenie, kradzież bądź uszkodzenie bagażu
 • odszkodowanie za odwołanie bądź opóźnienie lotu
 • odszkodowanie za odwołanie rezerwacji z hotelu
 • odszkodowanie za nieudaną imprezę turystyczną

Odszkodowania za szkody lotnicze

 • opóźniony lot
 • odwołany lot
 • opóźniony bagaż
 • uszkodzony bagaż
 • utratę bagażu
 • okradziony bagaż
 • nadkomplet rezerwacji (overbooking)

Na skutek zaniedbań linii lotniczych pasażerowie często doznają strat dlatego we wszystkich powyższych przypadkach jesteśmy w stanie uzyskać finansową rekompensatę.

Jasne zasady wynagradzania

Pobieramy jedynie prowizję od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek wcześniejszych opłat. Nasi Klienci mają zatem pewność, że proces odszkodowawczy przeprowadzamy sumiennie z maksymalnym zaangażowaniem.