Odzyskiwanie odszkodowań związanych ze śmiercią bliskich osób

Śmierć bliskich osób na skutek działania innej osoby jest podstawą do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania dla członków rodziny.
Pomagamy rodzinom, które utraciły bliskich na skutek:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • wypadków w rolnictwie
  • błędów medycznych
śmierć bliskich osób odszkodowanie

Wysokie świadczenia z ubezpieczeń

Strata bliskiej osoby to ogromne przeżycie… Poszkodowane rodziny mogą liczyć na nasze wsparcie poprzez pomoc w uzyskaniu stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za przeżyte cierpienia.

Wysokie świadczenia z ubezpieczeń

Strata bliskiej osoby to ogromne przeżycie… Poszkodowane rodziny mogą liczyć na nasze wsparcie poprzez pomoc w uzyskaniu stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za przeżyte cierpienia.

Kompleksowa obsługa

Naszym Klientom udzielamy dodatkowej darmowej pomocy prawnej w sprawach spadkowych, uzyskaniu świadczeń z ZUS, czy załatwieniu spraw związanych z rachunkiem bankowym osoby zmarłej.

Niskie koszty

Nie pobieramy wynagrodzenia od uzyskanego zwrotu kosztów pogrzebu oraz renty ustanowionej na rzecz małoletnich bliskich zmarłego.

Wyjątkowe wsparcie

Rodziny ofiar mogą liczyć na wsparcie finansowe do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody. Jest to kluczowe szczególnie dla tych osób, które borykają się z problemami finansowymi.

Jasne zasady wynagradzania

Pobieramy jedynie prowizję od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek wcześniejszych opłat. Nasi Klienci mają zatem pewność, że proces odszkodowawczy przeprowadzamy sumiennie z maksymalnym zaangażowaniem.