Kredyty Frankowe

Europejski Filar Odszkodowań jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadził do swojej oferty pomoc osobom poszkodowanym przez kredyty frankowe. Jest to zupełnie nowa usługa w branży odszkodowań. Najprościej rzecz ujmując, banki naliczając należną ratę kredytu przeliczały kurs franka szwajcarskiego wg własnych ustaleń, a nie wg kursu NBP. Ponadto wielu klientów zostało przymuszonych do zakupu dodatkowego ubezpieczenia w związku z niską wpłatą własną do kredytu co było działaniem bezprawnym. Nasi radcy prawni specjalizują się w prawidłowym przeliczaniu kwoty roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami jakie wystosowujemy do Banków.

//www.efo-odszkodowania.pl/wp-content/uploads/2016/10/odszkodowanie-kredyty-frankowe.jpg
  • Nie pobieramy żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.
  • Masz obawy czy należy Ci się odszkodowanie? Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sprawę całkowicie bezpłatnie.

 

Polisolokaty

Europejski Filar Odszkodowań specjalizuje się w prowadzeniu spraw dla osób które związały się z polisolokatą. Kancelaria odzyskuje na rzecz konsumentów pobrane nienależne przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe środki pieniężne stanowiące równowartość opłaty likwidacyjnej, opłaty od wykupu, opłaty administracyjnej lub opłaty od zarządzania. Powyższe opłaty wynoszą często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału. Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.
Polisolokata jest to pewnego rodzaju połączenie lokaty oszczędnościowej z polisą na życie. Klient wpłaca pieniądze na specjalne konto i po pewnym czasie uzyskuje je z powrotem wraz z dodatkowo naliczonym zyskiem. Sęk tkwi w tym, że osoba zakładająca polisolokatę podpisuje umowę z firmą ubezpieczeniową, a nie z bankiem. Firmy ubezpieczeniowe oferujące felerne polisy wpisywały do umów wiele klauzul niekorzystnych dla klienta, które miały na celu pozbawienie go środków w razie przedwczesnej wypłaty.
EFO pomaga w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel pobrał od Klienta opłaty w związku z wcześniejszym zakończeniem polisolokaty.
Wszystkie sprawy związane z polisami przedawniają się po 10 latach od rozwiązania umowy dlatego jeśli w tym okresie Klient stracił swoje pieniądze ma prawo do ich zwrotu wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Jasne zasady wynagradzania

Pobieramy jedynie prowizję od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek wcześniejszych opłat. Nasi Klienci mają zatem pewność, że proces odszkodowawczy przeprowadzamy sumiennie z maksymalnym zaangażowaniem.